Pozemek mezi Malešicemi a Hostivaří pro areál Ústředních dílen tehdy ještě Elektrických podniků byl zakoupen ve 20. letech 20. století. V té době však končila tramvajová trať v Nových Strašnicích a k realizaci dostavby jak ústředních dílen, tak i samotné trati od smyčky Černokostelecká došlo v srpnu roku 1962. Kvůli komplikacím s nedostatkem kolejnic byl však provoz zahájen až v květnu 1967 a v říjnu téhož roku se v Ústředních dílnách objevila i první tramvaj na zkoušku hydraulického zvedáku. Běžné prohlídky tramvají se v areálu prováděly ale už od září 1968.

Do nových dílen Dopravních podniků byly později přestěhovány všechny provozy související s opravami tramvají včetně skladů náhradních dílů (dílenské provozy, karosárna, opravna pantografů, podvozků a elektrických zařízení, čalounická dílna, lakovna, umývárna skříní, svařovna, zkušebna, umývárna tramvají a zkušební trať o délce 450 metrů). Nyní se v areálu nachází i umývárna podvozků, zrekonstruovaná lakovna, pracoviště pro předávání tramvají před a po opravě a pracoviště pro vypouštění olejů.

Pro přepravu tramvajových skříní se využívají vzduchové polštáře.

Opravna tramvají provádí opravy a modernizace elektrických strojů a přístrojů trakčních vozidel, podvozků a vozových skříní tramvají, převodovek a dílů pro kolejová vozidla.

Dalšími posláními a působnostmi jsou:

  • Provádění svářečských prací na drážních vozidlech, včetně jejich komponentů
  • V rámci volné kapacity provádění oprav, rekonstrukcí a výroba standardních i speciálních drážních vozů, včetně jejich komponentů a další činnost v rozsahu živností a oprávnění i pro externí organizace
  • Provádění zkoušek drážních vozidel a jejich komponentů
  • Vedení obchodně-technických jednání s externími odběrateli a sestavování obchodně-technických podmínek a smluv ve spolupráci s  útvarem 900400 nebo v souladu s vnitřními normami
  • Zabezpečení činností a koordinace úkolů v rámci své působnosti v oblasti PO, BOZP a ochrany ŽP
  • Zajišťování činnosti systému managementu kvality v rozsahu platných certifikátů
  • Schvalování a zabezpečení tvorby určené systémové a technické dokumentace
  • Zajišťování skladového hospodářství
  • Evidence smluv provozovny s externími odběrateli

Již pro první certifikaci byla vybrána mezinárodní certifikační společnost DET NORSKE VERITAS. S certifikací v Dopravním podniku hl. m. Prahy začal v roce 1998 tehdejší odštěpný závod Elektrické dráhy s certifikátem podle normy ISO 9002 na „Opravy a modernizaci elektrických strojů, převodovek a díků pro kolejová vozidla“. Byl to první certifikát ISO udělený v městské hromadné dopravě v České republice. Od roku 2012 je systém řízení kvality provozovny Opravna tramvají prověřován certifikační organizací LRQA (Lloyd´s Register Quality Assurance). Rozsah certifikace systému řízení kvality provozovny Opravna tramvají je uplatněn na opravy a modernizace elektrických strojů a přístrojů trakčních vozidel, podvozků a vozových skříní tramvají, převodovek a dílů pro kolejová vozidla.

Provozovna Opravna tramvají
U Vozovny 590/6
108 00 Praha 10

opravnatramvaji@dpp.cz

logo