Vůz 14T je pětičlánková nízkopodlažní jednosměrná tramvaj, která je složena ze dvou krajních článků 1 a 5, dvou vložených zavěšených článků 2 a 4, a prostředního článku 3. Články 1, 3 a 5 jsou uloženy na třech shodných dvounápravových podvozcích, z nichž každý je poháněn dvěma asynchronními trakčními motory, které tvoří vždy jednu motorovou skupinu. Zavěšené články tvoří nízkopodlažní číst vozu. Spojení článků umožňuje průchod vozem po celé délce. Na pravé straně vozové skříně je šest dveří, pět pro vstup cestujících (po dvou dvoukřídlých v sudých článcích a jednokřídlé na konci 5. článku) a jednokřídlé pro řidiče. Délka je srovnatelná s tříčlánkovou tramvají KT8D z 80. let; na rozdíl od ní však polokruhová podlaha v kloubech není samostatně otočná, ale pevně spojená se sudými články.

Škoda 14T je částečně nízkopodlažní v nesených sudých článcích; liché články mají sníženou podlahu, od nízkopodlažní části je dělí schod o výšce 25 cm. Kabina řidiče je oddělena od salónu přepážkou s uzamčenými dveřmi; její podlaha je vyšší o další schod. Software vozu znemožňuje projíždět zatáčky nadměrnou rychlostí a automaticky reguluje rychlost podle provedení trati. Vůz je ovládán pákou po řidičově levé ruce. Je vybaven kamerovým systémem a dvojicí monitorů, řidič může sledovat vůz vně i jeho uvnitř; záběry z venkovních kamer jsou stranově převráceny jako ve zpětném zrcátku. Dále je vůz vybaven interkomem pro spojení cestujících s řidičem a informačním systémem.

Škoda 14T je tramvaj vyráběná Škodou Transportation a od roku 2006 provozovaná v Praze. Bývá označována Porsche podle toho, že design navrhla firma Porsche Design Group. Po představení Škoda 15 T „ForCity“ v březnu 2008 výrobce začal pro 14T používat obchodní jméno „Elektra“. První dva vozy 14T byly vyrobeny na podzim 2005.

První vůz vykonal technicko-bezpečnostní zkoušku na konci listopadu v Plzni. Na přelomu listopadu a prosince probíhaly v Plzni zkušební jízdy (pod evidenčním číslem 113). Pak následoval převoz do Prahy, 13. prosince 2005 byla slavnostně předána zástupcům města vedených primátorem, již s evidenčním číslem 9111. Následovaly zkoušky, od konce ledna 2006 zkušební a od dubna běžný provoz s cestujícími. Dne 9. února 2007 byl vůz za účelem úpravy na sériové provedení odvezen zpět do Škody Transportation; do Prahy se vrátil 23. května.

Druhý prototyp byl do Prahy přivezen na sklonku roku 2005. Obdržel evidenční číslo 9112. Během roku 2006 na něm probíhaly zkoušky na doladění software vozu. Využíván byl i pro zácvik řidičů. Při zkoušce zkratu trakčního napájení v ústředních dílnách DP dne 6. září 2006 na zkušební koleji v zatáčce vykolejil a střetl se s automobilem. Při opravě vozu proběhla úprava na sériové provedení, v polovině února 2007 vyjel poprvé s cestujícími.

V provozu se 14T začaly objevovat i problémy. Pevný podvozek způsobuje nutnost daleko citlivějšího najíždění do oblouků, jakákoliv nerovnost oblouku se přenáší na vůz, který svým velkým nápravovým tlakem kolejnici více opotřebovává (oblouk musí pohnout nejen otočným podvozkem, ale celým článkem, a tím je vynaložena daleko větší síla vedoucí k dalšímu opotřebení), vibrující součásti pod vozem atd.

Problémy byly odstraněny na novém typu 15T, návratem ke čtyřem natáčecím podvozkům.

 

Technické údaje

Celková délka vozidla: 31 060 mm
Výška vozidla: 3 370 mm
Šířka vozidla: 2 460 mm
Hmotnost vozidla: 41 118 kg
Maximální počet míst k sezení / stání: 69 / 210 osob

Provozovna Opravna tramvají
U Vozovny 590/6
108 00 Praha 10

opravnatramvaji@dpp.cz

logo