Vůz 15T (ev.č. 9201 – 9450) je tříčlánková 100 % nízkopodlažní jednosměrná tramvaj. Pod čely a přechodovými klouby vozu jsou umístěny celkem čtyři hnací podvozky s nezávislým pohonem jednotlivých kol. Hnací podvozek (čtveřice motorů) tvoří nezávislou motorovou skupinu. Jednotlivé články tramvaje mají svařované kostry, čela jsou laminátová s kovovou kostrou, okna a skla jsou do skříně vlepena, okna mají větrací klapky. Podlaha je ve výšce 350 mm (450 mm na podvozky). Většina silové elektrické výzbroje je umístěna na střeše vozu. Na prvním článku je připevněn elektricky ovládaný pantograf, bleskojistka, rychlovypínač, přístrojová skříň s nožovým odpojovačem – uzemňovačem a pojistkami. Trakční měniče s brzdovými odporníky jsou na prvním článku, dva na druhém článku a jeden na třetím článku. Pro napájení sítě pohonů 3x400 V AC, 50 Hz slouží statický měnič na třetím článku. Součástí měniče je nabíjení (baterie je na třetím článku v samostatné skříni). Podvozky umístěné pod čely krajních článků umožnily vyřešit tato čela v šířce bez zúžení skříně, v obloucích nevybočují jako vozy KT nebo PLF. Do tramvaje vedou jedny jednokřídlé dveře pro řidiče a šest dvoukřídlých dveří pro cestující.

Vůz má dva druhy podvozků: čelní (na začátku předního článku a na konci článku zadního) a mezičlánkové pod krycími měchy mezi jednotlivými články. Každé kolo je poháněno vlastním synchronním motorem s permanentními magnety. Vůz nemá dvojkolí, každé kolo má vlastní krátkou nápravu, což umožňuje vozu projíždět oblouky bez podélných skluzů.

Vůz má dva druhy podvozků: čelní (na začátku předního článku a na konci článku zadního) a mezičlánkové pod krycími měchy mezi jednotlivými články. Každé kolo je poháněno vlastním synchronním motorem s permanentními magnety. Vůz nemá dvojkolí, každé kolo má vlastní krátkou nápravu, což umožňuje vozu projíždět oblouky bez podélných skluzů.

Vůz má klimatizaci pro řidiče, kamerový systém a ruční řadič pro řízení vozu. Kabina řidiče je oddělena od salonu pro cestující poloprůhlednou přepážkou s dveřmi.

Prostor pro cestující je plně nízkopodlažní s výškou podlahy pohybující se mezi 350 a 450 mm nad temenem kolejnic. Výškové rozdíly vyrovnávají šikmé rampy. Překližková sedadla 2 + 1 jsou ve voze rozmístěna příčně, většinou po směru jízdy.

Škoda 15T (obchodní název ForCity) je vůz Škody Transportation, dodávaný DP v letech 2005 až dle plánu do 2018. Při zadání a konstrukci vozu byly zohledněny zkušenosti s provozem typu 14T v pražské síty. Design tramvaje 15 navrhl architekt Patrik Kotas. DP návrh Škody 15T vybral v roce 2005 ve výběrovém řízení na dodávku 250 nových tramvají. Prototyp tramvaje 15T byl 5. března 2009 přepraven do výrobního areálu Škodovky do plzeňské vozovny Slovany, očíslován č. 115. Do města vůz vyjel v noci z 16. na 17. Března 2009, první denní zkušební jízda se konala 18. března. V noci ze 14. na 15. června převezen na silničním podvalníku do Prahy. Po oživení a zkouškách vyjel prototyp tramvaje 15T do zkušebního provozu bez cestujících 24. Července 2009, zároveň obdržel evidenční číslo 9200. V září 2009 byů v§u vystaven na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde získal Zlatou medaili MSV. Z Prahy byl odvezen 19. Prosince 2009, rozmístění a provedení výzbroje je odlišné od sériových vozů upřesněných provozovatelem u výrobce.

První sériový vůz 9201 byl nasazen do zkušebního provozu s cestujícími 5. října 2010 a 5. února 2011 vyjel do běžného provozu. Dopravní podnik hl. m. Prahy nyní nakupuje další vozy ze sériové výroby, dodávky mají probíhat do roku 2018.

 

Technické údaje

Celková délka vozidla: 33 416 mm
Výška vozidla: 3 450 mm
Šířka vozidla: 2 460 mm
Hmotnost vozidla: 43 790 kg
Maximální počet míst k sezení / stání: 60 / 223 osob

Provozovna Opravna tramvají
U Vozovny 590/6
108 00 Praha 10

opravnatramvaji@dpp.cz

logo