Vůz KT8D (ev. č. 9001 - 9048) je tříčlánkový obousměrný vůz s polovodičovou regulací TV 3 (UA22P) – tyristory, s pulzní regulací rozjezdu a brzdy, se skluzovou a smykovou ochranou. Rozdělením výzbroje na čtyři stejné části, každá pro jeden podvozek, je možný nouzový dojezd tramvaje i na dva podvozky.

Karoserie je složená ze tří článků „A“, „B“ a „C“, které se navzájem liší a každý je zaměnitelný pouze se stejným typem. Články „A“ a „B“ jsou podobné koncové, článek „C“ je střední. Spojení článků je provedeno klouby, které spočívají na kolébce středních podvozků, mezera mezi články je zakryta měchem a v interiéru gumovými zástěnami. Vůz je vybaven dvěma stanovišti řidiče „A“ a „B“. První čtyři vozy se liší provedením střešních krytů, rozmístěním prvků na panelech a dalšími detaily na karoserii i ve výzbroji.

Protože další navrhovaný krátký typ T5A5 se do sériové výroby nedostal, tramvají nové generace v 80. letech se měl stát tříčlánkový osminápravový vůz, z něhož měly být odvozeny další typy. Parametry byly Správou pro dopravu zadány v polovině 1981, projekt KT8D5 byl schválen v září 1982.

Dva prototypové vozy (evidenční čísla 0018 a 0019) byly vyrobeny v roce 1984. Jejich zkoušky bez cestujících trvaly v Praze až do roku 1988 (ověřovací série tramvají KT8D5 byla vyrobena již v roce 1986). Tyto vozy byly majetkem ČKD a v provozu s cestujícími se nikdy neobjevily. DP obdržel první čtyři vozy KT8D5 z ověřovací série v roce 1986 a označil je evidenčními čísly 9001 – 9004. Další série byly dodány v letech 1989 a 1990 do ev. č. 9048. Původní plány byly na dodávku 200 kusů. Vozy měly být ve vozovnách Hloubětín, Motol a především Vokovice pro tehdy plánovanou trať (cca 1977) na letiště a Kladno. Na náměstí VŘSR (Vítězné) měl být obnoven kruhový objezd pro tramvaje, nad stanicí metra Leninova (Dejvická) umístěné čtyřkolejné nádraží. Vozy měly jezdit spřaženy do souprav (ověřovací vozy byly skutečně kompaktními spřáhly vybaveny). Proto byly také vozy vyprojektovány se všemi dveřmi v rovině bočnice, což mělo za následek zvětšení průjezdního profilu v oblouku a opětné zvětšování vzdálenosti os kolejí v obloucích a na křižovatkách (poprvé s příchodem T3). V průběhu dodávek nastal jiný náhled na tyto vozy a další objednávky už nebyly akceptovány.

Prototyp vozu T5A5 byl postaven v roce 1981 a označen číslem 8013 - kvůli obsazení číselné řady tramvajemi T3M byl přečíslován na 0013. Po rozhodnutí nevyrábět tento typ byl používán pro různé zkoušky. Při jedné se v polovině 80. let srazil na zkušební koleji v dílnách couváním v plné rychlosti se zkoušenou střešovickou soupravou T3 - uplatňování technické závady – a byl zde opravován za přispění dílů z ČKD – skříň vozu byla od zadního podvozku ohnuta dolů. Po čase byl odstaven bez využití ve vozovně Hloubětín. Tato nehoda přispěla konstruktérům ČKD k řešení skříní KT8D5, jejich zesílení a deformační zóny čel.

Na podzim roku 1998 byl vůz opět využit pro cash-test prototypu tramvaje RT8D5 pro Manilu, o něco později sešrotován. První KT8D5 byla modernizována na částečně nízkopodlažní typ KT8N2 v letech 2004 a 2005.

 

Technické údaje

Celková délka vozidla: 31 340 mm
Výška vozidla: 3 145 mm
Šířka vozidla: 2 480 mm
Hmotnost vozidla: 38 000 kg
Maximální počet míst k sezení / stání: 54 / 283 osob

Provozovna Opravna tramvají
U Vozovny 590/6
108 00 Praha 10

opravnatramvaji@dpp.cz

logo