Vůz T6A5 (ev. č. 8601 - 8750) je jednosměrný vůz s polovodičovou regulací TV 3 (PE 55 A, PE 55 B) – tyristory, s pulzní regulací rozjezdu a brzdy, se skluzovou a smykovou ochranou.

Vůz je vybaven třemi výklopnými dveřmi IFE s ochranou proti sevření cestujících, automatickými spřáhly SECHERON, sedadly FAINSA s protivandalskou úpravou. Větrací okna se vyklápějí směrem do salónu. Skla kabiny řidiče mají sníženou propustnost UV záření. Vůz má jedno stanoviště řidiče. Řízení vozu je na rozdíl od předchozích typů ruční – pákou řadiče. Na stanovišti je el. Ovladač zrcátka, přídavné větrání atd.

Protože stále probíhající obnova vozového parku zastaralými tramvajemi T3SU s nehospodárnou odporovou výzbrojí byla krokem zpět, během 80. let se v ČKD již pracovalo na projektech tramvají další generace (T5A5, KT8D5). ČKD na přelomu 80. A 90. let vyvinulo nástupce T3 – typ T6A5, čtyřnápravovou tramvaj, která byla vyráběna v letech 1991 – 1998. Vozy T6A5 jsou odvozeny z modelů T6B5 pro SSSR a T6A2 pro NDR.

DP objednal celkem 150 kusů tramvaje T6A5, které byly dodány ve třech sériích v letech 1995, 1996 a 1997 s ev. č. 8601 – 8750. Vozy mají dvoukřídlé výklopné dveře, polopantografy, ruční řadiče, spojeny jsou poloautomatickými spřáhly. Tramvaje dodané v roce 1995 mají uspořádání sedadel 1+1, v dalších jsou sedadla 1+2. Vozy jsou v provozu jak sólo, tak i ve dvojicích. Oba vozy jsou trakčně propojeny, jezdí na přední sběrač. Vybaveny jsou protiskluzovou podlahou, plastovými sedadly s textilním potahem, okny výklopnými, informačním systémem – boční doplněn do první série. Vždy dva motory jsou zapojeny do série a jsou napájeny z jednoho pulzního měniče. Vozy jsou vybaveny mnohočlenným řízením, poloautomatická spřáhla umožňují jízdu na přední pantograf.

Dalším pokusem o modernizaci T3 byl jediný vůz typu T6A5.3, dokončený v roce 1998, který byl zařazen do pravidelného provozu pod ev. č. 8600.

Vůz T6A5.3 vznikl ve druhé polovině 90. let 20. století jako pokus o modernizaci vozu T3 s dosazením nové vozové skříně na původní podvozky. Vzhledem k ceně skříně, která byla téměř shodná s cenou nové tramvaje, bylo od této modernizace upuštěno. Pro tento vůz se mezi zaměstnanci DP používá přezdívka „kočkopes“. Z vozu T3 byly použity především podvozky a některé další díly. Běžné podvozky byly časem nahrazeny zkušebními s dvoustupňovým vypružením z T3R 8200. Také původní pantograf byl nahrazen polopantografem. Proti ostatním tramvajím T6A5 má T6A5.3 modernější elektrickou výzbroj typu TV14 s tranzistorovou regulací s CAN komunikací, a běžná spřáhla pražského typu. Na její výrobě se podílela ČKD, která dodala novou vozovou skříň, a DP, od kterého pochází repasované díly z vozu T3.

 

Technické údaje

Celková délka vozidla: 15 640 mm
Výška vozidla: 3 160 mm
Šířka vozidla: 2 500 mm
Hmotnost vozidla: 20 630 kg
Maximální počet míst k sezení / stání: 25 / 147 osob

Provozovna Opravna tramvají
U Vozovny 590/6
108 00 Praha 10

opravnatramvaji@dpp.cz

logo